ธุรกิจพลังงาน Jun 17

ธุรกิจพลังงานที่จะช่วยโลกของเราให้หายร้อน

Bertha BellComment Closed

ธุรกิจพลังงานนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในธุรกิจที่สำคัญต่อประเทศในแต่ละประเทศอย่างมากเลยนะครับ เพราะว่าแต่ละประเทศธุรกิจพลังงานนั้นจะมีผลต่อเศรษฐกิจด้วยเช่นกัน แต่ในบทความนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน  และทำให้โลกของเรานั้นหายร้อนได้นะครับ มาลองดูกันดีกว่านะครับว่าจะมีธุรกิจอะไรบ้าง   ธุรกิจโซล่าเซลล์   อย่างแรกเลยนั้นคือธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวข้องกับ โซลล่าเซลล์ หรือ ก็คือการสังเคราะห์แสง ที่จะทำให้เรานั้นสามารถใช้ไฟฟ้าได้จากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งธุรกิจนี้จะช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของภาวะโลกร้อนอย่างมากเพราะว่าไม่ต้องมีการใช้ไฟฟ้าที่มาจากพลังงานโดยตรงทำให้ภาวะโลกร้อนที่เรานั้นเจอ นั้นเจอ ซี่งปัญหานี้ธุรกิจพลังงานโซลล่าเซลล์ หรือ การใช้พลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์มาช่วยนั้นถือว่าตอบโจทย์อย่างมากนะครับ   ธุรกิจพลังงาน Eco Car   อีกหนึ่งธรุกิจที่เรานั้นอาจจจะรู้จักอยู่แล้วนั้นคือ ธุรกิจ ECO CAR ที่จะช่วยให้โลกของเรานั้นเย็นลงนะครับ เพราะว่าอย่าลืมว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั้นเกิดขึ้นมาจากควันรถของเราและ ทำให้โลกของเรานั้นร้อนขึ้นอย่างมากเนื่องจากควันรถนั้นเอง ดังนั้นสำหรับการเลือกใช้ ECO CAR นั้นจะช่วยให้โลกของเรานั้นเย็นลงอย่างมากนะครับ  ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ค่อนข้างตอบโจทย์อย่างมาก และยังช่วยในเรื่องของการลดโลกร้อนอย่างมากเลยนะครับ   ธุรกิจบรรจุภัณฑ์กระดาษ  อีกหนึ่งธุรกิจที่ตอบโจทย์อย่างมากสำหรับธุรกิจที่ช่วยในเรื่องของโลกร้อนนั้นคือธุรกิจ บรรจุภัณฑ์กระดาษ เพราะว่าบรรจุภัณฑ์ กระดาษนั้นจะมาแทนบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่อาจจะลดน้อยลงอย่างมากในเรื่องของการใช้ เพราะว่าพลาสติกนั้นจะทำให้โลกของเราร้อนอย่างมากนะครับ  ดังนั้นธุรกิจที่ค่อนข้างตอบโจทย์ในเรื่องของความร้อนของโลกเราก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจอย่างบรรจุภัณฑ์นั้นเอง   ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังานทดแทน   อีกหนึ่งธุรกิจที่จะช่วยให้โลกของเรานั้นหายร้อนขึ้นนั้นคือธุรกิจที่เกี่ยวข้องพลังงานทดแทนต่าง ๆ จะช่วยให้พลังงานทดแทน นั้นนอกจากจะช่วยในเรื่องของ “การช่วยลดพลังงานไม่ให้หมดลงอย่างรวดเร็วแล้ว” ยังมีในเรื่องของ “การช่วยลดภาระโลกร้อน” ด้วยนะครับเพราะว่าการที่เรานั้นเลือกใช้พลังงานต่าง ๆ นั้นจะช่วยให้โลกของเรานั้นจะลดความร้อนลงได้ด้วยนะครับ ซึ่งส่วนมากพลังงานที่จะช่วยให้โลกนั้นลดภาวะโลกร้อนนั้นคือในการใช้พลังงานทดแทน แทนการใช้พลาสติก จะช่วยให้โลกของเรานั้นหายร้อน  จะเห็นว่ามีธุรกิจที่มากมายในการเปิดขึ้นมาเพื่อให้โลกของเรานั้นหายร้อนนะครับ ดังนั้นเชื่อว่าหลายคนนั้นอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าธุรกิจที่เรากล่าวมานั้นเป็นธุรกิจที่เปิดขึ้นเพื่อให้ป้องกันในโลกร้อนได้ด้วยนะครับเพราะว่าปัญหาภาวะโลกร้อนนั้นสำคัญอย่างมากที่ทุกคนไม่ควรจะมองข้ามนะครับ เพราะว่าโลกของเราได้ไม่มีปัญหาในเรื่องของ ภาวะโลกร้อน และทำให้อายุของโลกเรานั้นไม่ลดลงด้วยนะครับ  

Read More
Biology Feb 16

วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับชีววิทยา

Bertha BellComment Closed

                ในปัจจุบันนี้เรื่องของวิทยาศาสตร์นั้นเป็นเรื่องที่เราเองก็ควรที่จะต้องให้ความสนใจและให้ความสำคัญมากๆจึงจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุด เราเองจึงควรที่จะต้องศึกษาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ด้านชีววิทยาให้มากๆจึงจะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอย่างที่สุดเลย                 ชีววิทยานั้นจัดว่าเป็นเรื่องที่เราเองก็จะต้องอย่ามองข้ามแล้วก็ให้ความสนใจมากๆเพราะชีววิทยานั้นแบ่งได้มากมายหลากหลายอย่างด้วยกันเลยซึ่งบอกเลยว่าคำว่าวิทยาศาสตร์นั้นกว้างมากยิ่งขึ้น เราเองจึงควรที่จะต้องรู้จักที่จะใส่ใจให้มากที่สุดเพื่อที่เราจะได้มีความรู้ติดตัวด้วยเช่นกัน                 ทุกๆอย่างในเรื่องของชีววิทยานั้นพวกคนที่เป็นหมอหรือเรียนหมอนั้นก็จะต้องเรียนพวกเหล่านี้เพราะว่าจะต้องใช้เทคโนโลยีการทดลองในทางการแพทย์ด้วยเช่นกัน สิ่งต่างๆนี้จึงถือว่าเป็นเรื่องที่เราเองก็ควรที่จะต้องให้ความสนใจกันอย่างที่สุดด้วยนั้นเอง                 ทุกๆอย่างในตอนนี้เราเองจะต้องรู้จักที่จะหาข้อมูลอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องของวิทยาศาสตร์เพราะว่าการที่คนเราจะเรียนรู้หรือว่าจะเรียนเกี่ยวกับทางการแพทย์นั้นก็จะต้องใช้เรื่องของชีววิทยาเข้ามาร่วมด้วยนั้นเอง เพราะว่าการที่เรารู้เรื่องพวกนี้จะทำให้เราง่ายที่จะเรียนรู้ได้ไวขึ้นด้วย                 ทุกๆอย่างในเรื่องของการเรียนวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับชีววิทยานั้นเป็นสิ่งที่เราเองก็จะต้องรู้จักที่จะให้ความสนใจแล้วก็ควรที่จะต้องศึกษาให้มากที่สุดเพราะถ้าเรายิ่งศึกษาได้มากเท่าไหร่ก็จะทำให้เรานั้นได้รับประโยชน์ที่ดีมากยิ่งขึ้นด้วย ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเองจึงเป็นเรื่องที่เราเองจะมองข้ามไปไม่ได้เลย                 ชีววิทยามีหลากหลายอย่างในเรื่องของกายวิภาคศาสตร์ก็จะเป็นการศึกษาในเรื่องของเซลล์ร่างกายด้วยเช่นกัน ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจัดว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องใช้ความรู้อย่างมากและหาข้อมูลอย่างมากถ้าคนที่ไม่จำเป็นจะต้องรู้ในด้านนี้ก็ไม่ต้องศึกษาก็ได้แต่ถ้าหากเราอยากที่จะรู้เพื่อให้เป็นความรู้นั้นก็เป็นได้                 สิ่งนี้จึงจัดว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่เราเองจึงควรที่จะต้องอย่ามองข้ามเลย ศึกษาไว้ก็ดียิ่งกว่าเพื่อที่เราจะได้รับรู้ถึงคนที่เรียนในด้านนี้มาด้วยว่าเรียนหนักขนาดไหนและเหนื่อยขนาดไหน ทุกสิ่งทุกอย่างจึงเป็นเรื่องที่ดีกับเราเองและอีกหลายๆคนอย่างมากเพราะว่าเป็นการดีที่จะช่วยให้เราได้รับรู้ถึงเรื่องของชีววิทยาในหลายๆด้านด้วยกัน                 หากเราอยากเรียนรู้ในเรื่องของวิทยาศาสตร์นั้นเราเองก็จะต้องเลือกศึกษาดูว่าเราอยากที่จะเรียนรู้ในด้านไหนเพื่อที่จะได้นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย

Read More
Science Jan 07

วิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่ทุกคนให้ความสนใจ

Bertha BellComment Closed

                ในปัจจุบันนี้เรื่องของวิทยาศาสตร์นั้นจัดว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นแล้วก็สำคัญอย่างที่สุดเลยที่เราเองจะมองข้ามไปไม่ได้ เราเองจึงควรที่จะต้องให้ความสนใจกับเรื่องของวิทยาศาสตร์ให้มากๆด้วยเพราะว่าเราเองก็จะได้มีความรู้และมีความสามารถที่มากยิ่งขึ้นเลย                 ด้วยวิทยาศาสตร์นั้นก็มีอะไรมากมายให้เราได้อยากที่จะศึกษาแต่หลายๆคนก็อาจจะยังไม่รู้ว่าวิทยาศาสตร์นั้นมีอะไรบ้างในตอนนี้วิทยาศาสตร์ก็จะมีฟิสิกส์ เคมี ชีวะวิทยาหรือเรื่องอื่นๆที่ต้องพึ่งกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วย  อันนี้จึงเป็นเรื่องที่เราเองก็จะต้องศึกษาเพิ่มเพื่อที่เราเองก็จะได้รู้ถึงข้อมูลที่ลึกซึ้งมากกว่าเดิมอีกด้วย                 ทุกๆอย่างในตอนนี้การที่เราได้เรียนรู้ในเรื่องของวิทยาศาสตร์นั้นก็จะเป็นเรื่องที่ดีที่จะทำให้เรานั้นได้รับความรู้ที่มากยิ่งขึ้นด้วย เราเองจะต้องอย่ามองข้ามเลย อะไรที่จะช่วยทำให้เรานั้นได้รับความรู้นั้นก็ศึกษาไว้จะดีกว่าเพื่อที่เราจะได้มีความรู้ที่ดียิ่งขึ้นไปด้วย                 วิทยาศาสตร์นั้นจะช่วยทำให้เรานั้นได้มีวิธีการแก้ไขและแก้ปัญหาได้อย่างดี เราเองจะต้องหมั่นที่จะเรียนรู้แล้วก็ใส่ใจที่จะหาข้อมูลมาให้มากๆเพื่อที่เราจะได้รับรู้ถึงอะไรที่ใหม่ๆยิ่งขึ้นได้อีกด้วย ทุกเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นั้นเราสามารถที่จะศึกษาได้ตามแหล่งที่ให้ความรู้ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับโลกและดาวก็จะเป็นท้องฟ้าจำลอง                 อันนี้เค้าก็จะจำลองดาวต่างๆที่อยู่ในอวกาศหรืออยู่ในจักรวาลมาให้เรารู้จักว่าแต่ละชนิดแต่ละดวงนั้นมีความแตกต่างกันอย่างไร สิ่งเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่ดีที่จะช่วยทำให้เรานั้นเติบโตแล้วก็เป็นคนที่มีความรู้รอบตัวอยู่เสมอนั้นเอง ทุกๆอย่างในตอนนี้เรื่องของวิทยาศาสตร์นั้นจัดว่าเป็นเรี่องที่จะต้องให้ความสำคัญกันอย่างดีเลย                 หลายๆอย่างเกี่ยวกับเรื่องของวิทยาศาสตร์นั้นเป็นเรื่องที่ดีที่จะช่วยทำให้เรานั้นได้รับรู้อะไรที่เราเองก็อาจจะไม่เคยได้รับรู้ที่ไหนมาก่อน สิ่งนี้จึงเป็นเรื่องที่ดีกับเราและหลายๆคนอย่างมาก อย่างน้อยถ้าหากเรารับรู้ในเรื่องของวิทยาศาสตร์แล้วนั้นวิทยาศาสตร์ก็จะช่วยทำให้คนอื่นๆได้เข้าใจแล้วก็อยากที่จะศึกษากันมากยิ่งขึ้นด้วย                 เรื่องของวิทยาศาสตร์ในตอนนี้นั้นจึงจัดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างที่สุดที่เราเองก็ควรที่จะรู้ไว้เพื่อประโยชน์ที่ดีของเราและเพื่อความรู้ที่เราจะได้รู้ติดตัวกันไปตลอดเลย สิ่งเหล่านี้จึงถือว่าเป็นความรู้รอบตัวที่เราเองก็จะต้องให้ความสนใจบ้างจึงจะเป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่งเลย

Read More
วิทยาศาสตร์คืออะไร Dec 16

วิทยาศาสตร์คืออะไร

Bertha BellComment Closed

                     หลายๆคนก็อาจจะยังสงสัยว่าวิทยาศาสตร์นั้นคืออะไรกัน วิทยาศาสตร์คือกระบวนการทางธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมหรืออะไรก็ตามที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือเกิดจากมนุษย์สร้างขึ้น สิ่งนี้จึงเป็นเรื่องหนึ่งที่เราเองก็ควรที่จะต้องมองให้เห็นถึงความสำคัญของเรื่องวิทยาศาสตร์ด้วย                      ทุกๆอย่างในเรื่องของวิทยาศาสตร์นั้นเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าถ้าหากเราได้เรียนรู้แล้วนั้นก็จะทำให้เราเป็นคนที่เก่งแล้วก็มีความรู้ที่มากยิ่งขึ้นในเรื่องของวิทยาศาสตร์ด้วย ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างในตอนนี้นั้นจัดว่าเป็นเรื่องที่เราเองก็ควรที่จะต้องใส่ใจและหาความรู้ให้มากๆอันนี้จึงจะเป็นเรื่องที่ดี                      วิทยาศาสตร์คือสิ่งที่เราจะต้องศึกษาหรือหาความรู้ให้มากๆเพื่อที่ว่าเราจะได้นำความรู้ที่เรามีนั้นไปใช้ประโยชน์แล้วก็ได้พัฒนาตัวเราได้เป็นอย่างดีที่สุดด้วยนั้นเอง วิทยาศาสตร์ในตอนนี้จึงเป็นเรื่องที่เราเองก็ควรที่จะต้องเลือกหาความรู้ให้เพิ่มยิ่งขึ้นไปด้วย                     กระบวนการทางธรรมชาตินั้นก็จะเป็นพวกต้นไม้ที่เติบโตมาเองอันนี้จะเป็นกระบวนการทางธรรมชาติ แต่ถ้าหากเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นั้นก็จะเป็นในเรื่องของการคิดค้นที่จะทำให้ต้นไม้นั้นสามารถที่จะอยู่ได้หรือเติบโตได้โดยที่ไม่ต้องลดน้ำมากนั้นก็จะเป็นพวกปุ๋ยวิทยาศาสตร์นั้นเอง                     ทุกๆอย่างในตอนนี้เรื่องของวิทยาศาสตร์นั้นเป็นเรื่องที่ใครๆก็จะให้ความสนใจกันอย่างที่สุดเพราะวิทยาศาสตร์จะช่วยทำให้เราได้เงิน สามารถที่จะช่วยทำให้เรานั้นได้เงินมากยิ่งขึ้นด้วย เราเองจึงไม่ควรที่จะต้องมองข้ามแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของวิทยาศาสตร์ให้มากๆด้วย                     เพราะว่าวิทยาศาสตร์ก็เป็นเทคโนโลยีอีกอย่างหนึ่งที่เราเองจะต้องอย่ามองข้ามแล้วก็ควรที่จะต้องให้ความสนใจกันอย่างยิ่ง เราเองจึงจะต้องเป็นคนที่รู้จักที่จะเรียนรู้และศึกษาหาข้อมูลทุกๆอย่างที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ก็จะเป็นเรื่องที่ดีเช่นกัน                  นอกจากนี้วิทยาศาสตร์จะมีพวกจักรวาล อวกาศด้วยทุกๆอย่างในตอนนี้จึงจัดว่าเป็นเรื่องที่ดีกับเราอย่างที่สุดด้วย ที่จะทำให้เราได้รับรู้กับอะไรที่เราเองก็อาจจะไม่เคยรู้มาก่อน สิ่งนี้จึงเป็นเรื่องที่ดีที่จะทำให้วิทยาศาสตร์นั้นเป็นเรื่องที่ดีงามอย่างที่สุดด้วย                หากเราอยากที่จะศึกษาในวิทยาศาสตร์นั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากเลย เราเองจึงควรที่จะต้องหาอ่านข้อมูลอย่างถ้าจะดูในเรื่องจักรวาลและอวกาศก็จะต้องศึกษาตามหนังสือหรือหาอ่านตามหนังสืออินเตอร์เน็ตก็เป็นได้ เรื่องวิทยาศาสตร์จึงเป็นเรื่องที่เด็กๆหรือคนที่ชื่นชอบอยากที่จะเรียนรู้ด้วยกันทั้งนั้นเพราะวิทยาศาสตร์จะมีเรื่องราวมากมายให้เราได้ศึกษาอีกเยอะเลย

Read More