ธุรกิจพลังงานนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในธุรกิจที่สำคัญต่อประเทศในแต่ละประเทศอย่างมากเลยนะครับ เพราะว่าแต่ละประเทศธุรกิจพลังงานนั้นจะมีผลต่อเศรษฐกิจด้วยเช่นกัน แต่ในบทความนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน  และทำให้โลกของเรานั้นหายร้อนได้นะครับ มาลองดูกันดีกว่านะครับว่าจะมีธุรกิจอะไรบ้าง   ธุรกิจโซล่าเซลล์   อย่างแรกเลยนั้นคือธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวข้องกับ โซลล่าเซลล์ หรือ ก็คือการสังเคราะห์แสง ที่จะทำให้เรานั้นสามารถใช้ไฟฟ้าได้จากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งธุรกิจนี้จะช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของภาวะโลกร้อนอย่างมากเพราะว่าไม่ต้องมีการใช้ไฟฟ้าที่มาจากพลังงานโดยตรงทำให้ภาวะโลกร้อนที่เรานั้นเจอ นั้นเจอ ซี่งปัญหานี้ธุรกิจพลังงานโซลล่าเซลล์ หรือ การใช้พลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์มาช่วยนั้นถือว่าตอบโจทย์อย่างมากนะครับ   ธุรกิจพลังงาน Eco Car   อีกหนึ่งธรุกิจที่เรานั้นอาจจจะรู้จักอยู่แล้วนั้นคือ ธุรกิจ ECO CAR ที่จะช่วยให้โลกของเรานั้นเย็นลงนะครับ เพราะว่าอย่าลืมว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั้นเกิดขึ้นมาจากควันรถของเราและ ทำให้โลกของเรานั้นร้อนขึ้นอย่างมากเนื่องจากควันรถนั้นเอง ดังนั้นสำหรับการเลือกใช้ ECO CAR นั้นจะช่วยให้โลกของเรานั้นเย็นลงอย่างมากนะครับ  ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ค่อนข้างตอบโจทย์อย่างมาก และยังช่วยในเรื่องของการลดโลกร้อนอย่างมากเลยนะครับ   ธุรกิจบรรจุภัณฑ์กระดาษ  อีกหนึ่งธุรกิจที่ตอบโจทย์อย่างมากสำหรับธุรกิจที่ช่วยในเรื่องของโลกร้อนนั้นคือธุรกิจ บรรจุภัณฑ์กระดาษ เพราะว่าบรรจุภัณฑ์ กระดาษนั้นจะมาแทนบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่อาจจะลดน้อยลงอย่างมากในเรื่องของการใช้ เพราะว่าพลาสติกนั้นจะทำให้โลกของเราร้อนอย่างมากนะครับ  ดังนั้นธุรกิจที่ค่อนข้างตอบโจทย์ในเรื่องของความร้อนของโลกเราก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจอย่างบรรจุภัณฑ์นั้นเอง   ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังานทดแทน   อีกหนึ่งธุรกิจที่จะช่วยให้โลกของเรานั้นหายร้อนขึ้นนั้นคือธุรกิจที่เกี่ยวข้องพลังงานทดแทนต่าง ๆ จะช่วยให้พลังงานทดแทน นั้นนอกจากจะช่วยในเรื่องของ “การช่วยลดพลังงานไม่ให้หมดลงอย่างรวดเร็วแล้ว” ยังมีในเรื่องของ “การช่วยลดภาระโลกร้อน” ด้วยนะครับเพราะว่าการที่เรานั้นเลือกใช้พลังงานต่าง ๆ นั้นจะช่วยให้โลกของเรานั้นจะลดความร้อนลงได้ด้วยนะครับ ซึ่งส่วนมากพลังงานที่จะช่วยให้โลกนั้นลดภาวะโลกร้อนนั้นคือในการใช้พลังงานทดแทน แทนการใช้พลาสติก จะช่วยให้โลกของเรานั้นหายร้อน  จะเห็นว่ามีธุรกิจที่มากมายในการเปิดขึ้นมาเพื่อให้โลกของเรานั้นหายร้อนนะครับ ดังนั้นเชื่อว่าหลายคนนั้นอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าธุรกิจที่เรากล่าวมานั้นเป็นธุรกิจที่เปิดขึ้นเพื่อให้ป้องกันในโลกร้อนได้ด้วยนะครับเพราะว่าปัญหาภาวะโลกร้อนนั้นสำคัญอย่างมากที่ทุกคนไม่ควรจะมองข้ามนะครับ เพราะว่าโลกของเราได้ไม่มีปัญหาในเรื่องของ ภาวะโลกร้อน และทำให้อายุของโลกเรานั้นไม่ลดลงด้วยนะครับ  

Read More